DNES ke každému nákupu Doprava ZDARMA.  

0
00 Kč

V košíku zatím nic není

Zobrazit akční zboží

Způsoby doručení

 • DPD DPD (kurýrem domů) Zdarma
Doprava ZDARMA
Do košíku

Zpracování osobních údajů

Seznámení s požadavky článku 13 nařízení GDPR
"Informace o zpracování osobních údajů poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů"

Na webových stránkách www.stinio.cz, www.stinio.sk, www.stinio.hu, www.stinio.at, www.stinio.de sekci zpracování osobních údajů naleznete detailní informace, jak se staráme o vaše osobní údaje. Vše samozřejmě plně v souladu se smyslem Článku 13 nařízení GDPR

1) Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace:

a) totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
TT HOLDING, a. s.
Tišnovská 2029/51
664 34 Kuřim
IČ: 241 71 034
DIČ: CZ 241 71 034
Společnost vedena u Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 8186

Korespondenční adresa společnosti: TT HOLDING, a. s., Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim.
Kontaktní údaje zástupce správce osobních údajů: Ladislav Horčica; gdpr@ttholding.cz

b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování;

Účelem zpracování jsou následující doklady/úkony:

 • komunikace v rámci smluvních vztahů,
 • obchodní nabídky,
 • vyřízení projektů,
 • změna v objednávce,
 • objednávka,
 • přijatá platba,
 • připraveno k expedice,
 • daňové a účetní doklady (příjmový doklad, faktury, dobropisy),
 • předávací dokumentace (dodací listy),
 • reklamace a dokumenty s nimi spojené,
 • interní přehledy a tiskové sestavy,
 • užití software (identifikace uživatele),
 • e-mailová komunikace - využitá e-mailová adresa pro písemné informování ke stavu zákazníkovy objednávky, o naskladnění zboží, o expedici zboží, o předání objednaného zboží transportní firmě, kontrola spokojenosti zákazníka a pro poskytnutí hodnocení nákupu na webových stránkách třetích stran.Právním základem je plnění smlouvy ve smyslu Článku 6, odstavec 1, písmeno b), c), f) nařízení GDPR.

Rozsah přijímaných osobních údajů:

 • Jméno, příjmení, e-mail - minimální rozsah potřebný ke zpracování nabídky.
 • Jméno, příjmení, adresa (fakturační adresa, dodací adresa - v případě zajištění dopravy ze strany společnosti TT HOLDING s.r.o.), e-mail, telefonní číslo - minimální rozsah potřebný k uzavření smluvního vztahu v případě objednávky výrobků, či konkrétního zadání požadavku na servis či reklamaci.


d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);

Vytváření vnitropodnikových tiskových sestav a přehledů pro účely zpracování zakázek.

Dokumenty k zakázce:

 • Cenová nabídka
 • Objednávka
 • Kontrolní list
 • Dodací list
 • Reklamační protokol
 • Návod k obsluze

Účetní doklady:

 • Proforma faktura
 • Zálohová faktura
 • Konečná faktura
 • Dobropis

E-mailová komunikace:

 • Potvrzujeme, že jste si udělali radost - stinio.cz
 • Zboží bylo objednáno - stinio.cz
 • Zboží bylo odesláno - stinio.cz
 • Storno objednávky - stinio.cz


e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;

Příjemcem osobních údajů je jejich správce uvedený v bodě a), dále mohou být předávány dalším příjemcům:

 • koncoví zákazníci,
 • zástupci obchodních a dodavatelských organizací,
 • poskytovatelé služeb v oblasti účetního a daňového poradenství,
 • poskytovatelé služeb v oblasti vymáhání pohledávek,
 • poskytovatelé služeb v oblasti přepravy zásilek,
 • uživatele SW- zaměstnanci (spolupracovníci) zpracovatele,
 • dodavatelé služeb v oblasti on-line marketingu.


f) Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.

2) Vedle informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:

a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;

 • Předběžná objednávka/předsmluvní návrh má platnost 1 měsíc.
 • Poskytnuté osobní údaje použité pro účel předběžné objednávky, resp. předsmluvního návrhu a rezervace zboží jsou evidovány a archivovány po dobu 24 měsíců, přičemž poptávající může po uplynutí platnosti předsmluvního návrhu požádat o neprodlené smazání osobních údajů.
 • Poskytnutí osobních údajů použitých pro účel nákupu zboží, resp. uzavření smlouvy jsou dle zákona povinně evidovány po dobu 120 měsíců.
 • Po uplynutí výše uvedených lhůt jsou osobní údaje automaticky mazány.

b) Subjekt osobních údajů může požadovat od správce:

 • přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů,
 • jejich opravu,
 • výmaz, pokud pomine zákonný důvod jejich zpracování,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti jejich zpracování,
 • požadovat přenositelnost údajů.

c) Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je ÚOOÚ.

d) Osobní údaje jsou subjektem údajů poskytnuty pro účel přípravy, případně následného uzavření kupní smlouvy. Bez poskytnutí těchto údajů není možné realizovat smluvní vztah mezi kupujícím a dodavatelem.

e) Při zpracování osobních údajů, dochází k automatickému zasílání dotazníku spokojenosti zákazníka (e-mailovou formou), ze strany marketingových společností Heureka Shopping s.r.o. a Seznam.cz, a.s. (provozovatel služby Zboží.cz),, z důvodu vylepšení služeb společnosti TT HOLDING, a. s.

f) Dochází ke zpracování jen těch osobních údajů, které potřebujeme pro splnění svých smluvních závazků a pro tvorbu prezentací a posílání předsmluvních návrhů. Ve všech případech se jedná o zákonné důvody na které písemný souhlas zákazníka není vyžadován. Dále vaše osobní údaje nebudou profilovány.

g) Subjekt osobních údajů má právo na poskytnutí osobních údajů ve strojově čitelné podobně.